Informacja na temat strajku

Informujemy, że od dnia 08.04.2019 r.  w Zespole Szkół Ekonomicznych  w Kielcach rozpoczęła się akcja strajkowa nauczycieli. Pomimo prowadzonej akcji strajkowej szkoła jest otwarta i zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Dyrektor Szkoły Lucyna Gromiec

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, działając zgodnie z § 4 ust 2 załącznika do Zarządzenia nr 277/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie sposobu i trybu zagospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego ZSE w Kiecach.

Dostawa koksu przemysłowo - opałowego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach w 2019 roku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

NABÓR DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  I PONADGIMNAZJALNYCH

dostępnych w systemie elektronicznego naboru na rok szkolny 2019/2020

 

KRYTERIA REKRUTACJI I ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH

do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach

na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów

 

KRYTERIA REKRUTACJI I ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach

na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

 

KRYTERIA REKRUTACJI I ZASADY NABORU do Szkoły Policealnej Nr 8

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach na rok szkolny 2019/2020